วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

คำอนุโมทนาบุญในการพิมพ์เผยแผ่หนังสือธรรมะ

อุกาสะ ข้าพเจ้าขอน้อมกราบอาราธนาพระบารมีทั้งสามสิบทัศน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์พระสัมมาพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ในพระนิพพาน มีหลวงปู่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้า พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอุปคุต พระสิวลี พระอานนท์เถระเจ้า พระกัจจายะนะ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงปู่โต พรหมรังสี หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ หลวงปู่สุข วัดมะขามเฒ่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่พระราชพรหมญาณเถระ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ และพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ ตลอดจนพระบารมีแห่งท้าวมหาราชจตุโลกบาล ทั้ง ๔ ท้าวรตธัฐตะ ท้าววิรุณหค ท้าววิรูปักเข ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวสักกะเทวราช พระอินทราทิราช องค์พระศิวะเทพ พระนารายณ์ พระพิฆเณศ แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระโพสพ แม่พระธรณี แม่พระคงคา หลวงปู่มหาฤาษีทั้งหลายทั่วป่าหิมพานต์ หลวงปู่ฤาษีรัตดาบส หลวงปู่ฤาษีโสตัสตะภิญญา หลวงปู่ฤาษีอุ่มคำ หลวงปู่ฤาษีปุญตะกะโร พญานาคทั้งหลายท่านสาธุเพซรราช ชัยยะนาคราช จิตตะนาคราช โสมะนาคราช และบริวาร พญาครุฑพันตา พญาครุฑอนัตตาและบริวารทั้งหลาย เทวาอารักษ์ทั่วสากลพิภพทั้งแสนโกฐิจักรวาล โปรดดลบันดาลให้อานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการพิมพ์หนังสือธรรมะ มหายันต์หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ จงเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่หาปริขอบเขตจำกัดสิ้นสุดไม่ได้ อธิษฐานให้มหาบุญกุศลนี้ จงบังเกิดมีแก่บิดา มารดา เจ้ากรรมนายเวรทุกดวงวิญญาณ ทุกตัวตน ทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาตั้งแต่ชาติที่หนึ่ง จนถึงปัจจุบัน ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จงได้รับมหาบุญมหากุศลนี้ทั่วถึงกัน และอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพาน

ขออธิษฐานจิตโปรดดลบันดาลให้บุญนี้ กลายเป็น อาหารทิพย์ อาภรณ์ทิพย์ วิมานทิพย์ ตลอดจนมีจิตเป็นทิพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วให้ทุกท่านทั้งเจ้ากรรมนายเวร ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าที่ตกทุกข์ได้ยากจงกลายร่างเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างแจ่มใส เลื่อนภพภูมิสูงยิ่งขึ้นไป จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพาน

มหาบุญมหากุศลนี้ ขอจงบันดาลให้ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญนี้ แม้เพียงแต่การอนุโมทนา และพิมพ์หนังสือธรรมะเล่มนี้เผยแผ่ต่อ ๆ ไป จงได้รับความสุขกายสุขใจ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้โรคร้าย ภัยพาลทั้งหลาย จงมลายหายไปโดยพลัน ขอให้บิดามารดา ลูกหลาน ญาติมิตรทุกคน ตลอดจนธุรกิจการงาน การศึกษาเล่าเรียน จงเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิตรพรชัยทุกประการ และถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ฤาษีมณีธรธรณินทร์
อุ มะ อะ มิ ปัญโญโหติ

4 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. เว็บค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งครับ
  นายอัมพร ฮาดทักษ์วงศ์ ปวส 2/1 เลขที่ 16 ท.ผ.

  ตอบลบ
 3. เมื่อไรจะตีพิมพ์หนังสือครับ
  นายศุภศักดิ์ วิเศษชู ปวส 2/1 เลขที่11 ท.ผ. (ขุนนอน)

  ตอบลบ
 4. ทำหนังสือเเจกไหมครับคุณครู
  นายเกริกเกียรติ จางจัน ปวส 2/1 เลขที่1 ท.ผ.

  ตอบลบ